University Of Transport And Communications – Campus In Ho Chi Minh City

Phòng thí nghiệm Vật liệu Xây dựng - Gửi vào lúc: 6:19 06/09/2011

Phòng Thí nghiệm Thủy lực - Gửi vào lúc: 6:21 06/09/2011

Phòng Thí nghiệm Vật lý - Gửi vào lúc: 6:25 06/09/2011

Phòng thí nghiệm Hóa học - Gửi vào lúc: 6:29 06/09/2011

Phòng Thí nghiệm Điện tử - Viễn Thông - Gửi vào lúc: 2:43 14/09/2011

1 2 3

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Loading

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • ĐT: (028) 37360512; Gặp C. Hằng hoặc A. Tuấn
  • Fax: (028) 37360676;
  • Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn