University Of Transport And Communications – Campus In Ho Chi Minh City

TIN HỌC ỨNG DỤNG

Mã số MH

Tên lớp học (môn học)

Thời gian (buổi)

Khai giảng

Lịch học

Buổi

Học phí (đồng)

24MH.LDT

Lập dự toán và đo bóc khối lượng (Tối 3,5,7)

16

K.Giảng 10 &28

tối

1,000,000

Ghi danh

09MH.RM

Kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế cầu RM (Tối 3,5)

17

K.Giảng 10 &28

hàng tháng

1,000,000

Ghi danh

02/MH.MAEX

Tính toán kỹ thuật bằng phần mềm Mathcad-Excel (Tối 3,5)

15

K.Giảng 10 &28

hàng tháng

500,000

Ghi danh

02/MH.MAEX

Tính toán kỹ thuật bằng phần mềm Mathcad-Excel (Tối 2,4,6)

15

K.Giảng 10 &28

hàng tháng

500,000

Ghi danh

04MH.MAL

Lập trình và mô phỏng bằng Matlab .

7

Thứ 7 & CN

800,000

Ghi danh

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Loading

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • ĐT: (08) 37360512; Gặp C. Hằng hoặc A. Tùng
  • Fax: (08) 37360676;
  • Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn