University Of Transport And Communications – Campus In Ho Chi Minh City

TIN HỌC VĂN PHÒNG

Mã số MH

Tên lớp học (môn học)

Thời gian (buổi)

Khai giảng

Lịch học

Buổi

Học phí (đồng)

02MH.MIE

M. Windows-Internet

3

110,000

Ghi danh

01MH.MW

M. Word

7

200,000

Ghi danh

01MH.MPP

M. PowerPoint

5

140,000

Ghi danh

01MH.MEX

M. Excel căn bản

6

160,000

Ghi danh

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Loading

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • ĐT: (028) 37360512; Gặp C. Hằng hoặc A. Tuấn
  • Fax: (028) 37360676;
  • Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn