University Of Transport And Communications – Campus In Ho Chi Minh City

Các ký hiệu trong bản vẽ thiết kế

Khi bóc tách dự toán việc đọc bản vẽ và hiểu bản vẽ rất quan trọng bởi bản vẽ thiết kế là ngôn ngữ giao tiếp của người kỹ thuật, là phương thức chuyển giao ý tưởng của người thiết kế và người thực thi ý tưởng đó. Do đó, để bóc tách được khối lượng của một công trình thì bạn phải hiểu được ngôn ngữ giao tiếp giữa những người kỹ thuật với nhau, hiểu được ý tưởng thiết kế, dây chuyền công  năng mà những người thiết kế công trình đã gửi gắm vào đó.

Ngoài các hình vẽ cơ bản trong bản vẽ thiết kế thì chúng ta cần hiểu rõ được các ký hiệu được ghi trong đó bởi trong bản vẽ thiết kế không thể dùng lời để nói, dùng văn để diễn tả mà phải dùng các ký hiệu được quy định thống nhất. Hiện tại, các ký hiệu để ghi trong bản vẽ thiết kế được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn TCVN 4641 – 88 Tài liệu thiết kế.

Dưới đây là một số kỹ hiệu được quy định trong tiêu chuẩn trên để các bạn tham khảo.

a1 Các ký hiệu trong bản vẽ thiết kế

a2 Các ký hiệu trong bản vẽ thiết kếa3 Các ký hiệu trong bản vẽ thiết kế

a4 Các ký hiệu trong bản vẽ thiết kếa5 Các ký hiệu trong bản vẽ thiết kế

a7 Các ký hiệu trong bản vẽ thiết kế

Các bạn hãy lưu ý và nhớ những ký hiệu này bởi chúng rất cần cho việc đọc bản vẽ khi bóc tách dự toán của các bạn.

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Loading

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • ĐT: (028) 37360512; Gặp C. Hằng hoặc A. Tùng
  • Fax: (028) 37360676;
  • Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn