University Of Transport And Communications – Campus In Ho Chi Minh City

Tổng hợp Tiêu chuẩn Đường bộ (Cập nhật liên tục)

TT

Tiêu chuẩn

Tải về

I

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

1

Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô

22TCVN 4054-2005

2

Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm

22TCN 211–2006

3

Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm

22TCN 274-2001 (AASHTO)

4

Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng

22TCN 223-1995

5

Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn

22TCN 210-1992

6

Tiêu chuẩn thiết kế Đường cao tốc

TCVN 5729-1993

7

Yêu cầu thiết kế Đường đô thị

TCXDVN 104-2007

8

Kỹ thuật thiết kế đường phố đường quảng trường đô thị

20TCN 104-1983

9

Đường cứu nạn ô tô

22TCN 218-94

10

Công trình giao thông trong vùng có động đất

22TCN 221-1995

11

Tiêu chuẩn thiết kế cầu:

22TCN 272-2005

12

Bộ neo bêtông DUL T13, T15 VÀ D13, D15

22TCN 267-2000

13

Hầm đường sắt và hầm đường ôtô

TCVN 4527-1988

14

Móng cọc

20TCN 21-1986

15

Quy trình thiết kế bến phà bến cầu phao đường bộ

22TCN 86-1986

16

Quy trình thí nghiệm bê tông xi măng

22TCN 60-1984

17

Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn

22TCN 18-1979

18

Hàn cầu thép

22TCN 280-2001

II

TIÊU CHUẨN VỀ VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

Xác định độ chặt nền móng đường bằng phễu rót cát

22TCN 346-2006

2

Xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm

22TCN 332-2006

3

Đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm

22TCN 333-2006

4

Quy trình thí nghiệm và đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD

22TCN 335-06

5

Sơn tính hiệu giao thông, lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu

22TCN 285-2002

6

Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại

22TCN 301-2002

7

Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ dung môi

22TCN 283-2002

8

Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ nước

22TCN 284-2002

9

Sơn phủ kim loại - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên

22TCN 300-2002

10

Dầm cầu thép và kết cấu thép. Yêu cầu kỹ thuật chế tạo và nghiệm thu trong công xưởng

22TCN 288-2002

11

Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặt

22TCN 279-2001

12

Xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rót các

22TCN 278-2001

13

Kiểm tra đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI

22TCN 277-2001

14

Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman

22TCN 251-1998

15

Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép

22TCN 235-1997

16

Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường

64TCN 92-95

17

Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường

64TCN 93-95

18

Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc dùng cho đường bộ

22TCN 227-95

19

Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát

22TCN 65-84

20

Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường

22TCN 58-84

21

Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của đất trong điều kiện hiện trường

22TCN 56-84

22

Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép liên kết bằng bu lông cường độ cao

22TCN 24-84

23

Quy trình kỹ thuật sản xuất và sử dụng nhựa pha dầu trong sửa chữa mặt đường ôtô

22TCN 21-84

24

Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt cuả đất trong điều kiện hiện trường

22TCN 66-84

25

Quy trình thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính

22TCN 73-84

26

Quy trình thí nghiệm độ bền của vật liệu và kết cấu chịu tải trọng động

22TCN 71-84

27

Quy trình thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính vôi xi măng

22TCN 59-84

28

Quy trình thí nghiệm đo cường độ các lớp nền mặt đường bằng máy chấn động

22TCN 64-84

29

Quy trình xác định mô đuyn đàn hồi của vật liệu đá gia cố kết dính vô cơ

22TCN 72-84

30

Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất dùng phương pháp rót cát

22TCN 13-79

31

Phương pháp xác định màu sắc sơn

TCVN 2102 - 1993

32

Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẽo

22TCN 282-02

III

TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ĐƯỜNG BỘ

1

Quy trình khảo sát đường ôtô:

22TCN 263-2000

2

Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình

22TCN 259-2000

3

Quy trình xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường:

22TCN 244-98

4

Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt, lở:

22TCN 171-87

5

Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình:

22TCN 82-85

6

Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc:

22TCN 160-87

IV

THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU ĐƯỜNG BỘ

1

Thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao:

22TCN 345-06

2

Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô

22TCN 334-06

3

Các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên:

22TCN 304-03

4

Thi công nghiệm thu mặt đường láng nhựa

22TCN 271-2001

5

Thi công nghiệm thu mặt đường thấm nhập nhựa

22TCN 270-2001

6

Cọc khoan nhồi:

22TCN 257-2000

7

Sơn cầu thép và kết cấu thép:

22TCN 253-98

8

Lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô:

22TCN 252-1998

9

Thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương axit:

22TCN 250-1998

10

Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa:

22TCN 249-98

11

Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu:

22TCN 248-98

12

Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia có xi măng trong kết cấu áo đường ôtô:

22TCN 246-98

13

Quy trình thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cô xi măng trong kết cấu áo đường ôtô:

22TCN 245-98

14

Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực:

22TCN 247-98

15

Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đất yếu:

22TCN 236-97

16

Quy định ký thuật thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô:

3381/KHKT

17

Gối cầu cao su cốt bản thép:

22TCN 217-94

18

Bu lông cường độ cao dùng cho cầu thép:

22TCN 204-91

19

Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường:

22TCN 81-84

20

Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường sử dụng thước dài 3 mét:

22TCN 16-79

21

Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước:

22TCN 06-77

22

Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường cấp phối:

22TCN 07-77

23

Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhựa nóng:

22TCN 09-77

24

Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhũ tương:

22TCN 10-77

25

Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường sỏi ong:

22TCN 11-77

26

Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống(1975):

166 QĐ

Các tin tức khác

  TÌM KIẾM THÔNG TIN

  Loading

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • ĐT: (028) 37360512; Gặp C. Hằng hoặc A. Tùng
  • Fax: (028) 37360676;
  • Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn