University Of Transport And Communications – Campus In Ho Chi Minh City

Hướng dẫn đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm & thực hành tại Trung tâm ĐTTH & CGCN GTVT - Gửi vào lúc: 9:51 30/08/2016

Để đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm & thực hành một cách thuận tiện và nhanh chóng, Trung tâm xin hướng dẫn cách đăng ký qua email như sau:

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

PHÒNG THÍ NGHIỆM & THỰC HÀNH

 

Bước 1: Tải mẫu đăng ký lịch thực hành ( Mẫu ĐTTH.6)

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào mẫu ĐTTH.6 gửi email & File đính kèm cho Trung tâm (Trước ngày thực hành  ít nhất 07 ngày) như sau:

1. Địa chỉ email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn

2. Chủ đề : dang ky phong tn

 

Lưu ý: Chủ đề email phải đúng như trên để mail được chuyển đến đúng vị trí

 

Bước 3: Cán bộ Trung tâm kiểm tra thông tin đăng ký, tình trạng phòng TN&TH. Sau đó sẽ phản hồi lại cho Giảng viên ( chậm nhất là sau 02 ngày làm việc).

Bước 4 : Giảng viên sẽ ký các loại giấy tờ khi đến nhận bàn giao phòng TN&TH vào ngày đầu tiên của buổi thực hành.

 

Chú  ý: Giảng viên phải đăng ký đầy đủ thông tin: họ tên, số điện thoại, lớp học ... để cán bộ Trung tâm có thể liên lạc và sắp xếp phòng TN&TH cho phù hợp.

 

Tải Bản mẫu và bản đăng ký lịch thực hành:

 

1. Download giấy đăng ký Lịch thực hành (Mẫu ĐTTH.6)

2. Download  bản đăng ký Lịch thực hành mẫu.

3. Download tờ trình mua vật tư.

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Loading

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • ĐT: (028) 37360512; Gặp C. Hằng hoặc A. Tuấn
  • Fax: (028) 37360676;
  • Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn