University Of Transport And Communications – Campus In Ho Chi Minh City

Phòng Thí nghiệm Mô hình cơ khí - Gửi vào lúc: 7:22 19/09/2011

Phòng thí nghiệm Cơ khí - Gửi vào lúc: 7:19 19/09/2011

Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật 2E8 - Gửi vào lúc: 7:01 19/09/2011

Phòng thí nghiệm Điều khiển học - Gửi vào lúc: 6:53 19/09/2011

Phòng thí nghiệm Hiện trường - Gửi vào lúc: 4:15 19/09/2011

1 2 3

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Loading

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • ĐT: (028) 37360512; Gặp C. Hằng hoặc A. Tuấn
  • Fax: (028) 37360676;
  • Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn