University Of Transport And Communications – Campus In Ho Chi Minh City

NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH

Mã số MH

Tên lớp học (môn học)

Thời gian (buổi)

Khai giảng

Lịch học

Buổi

Học phí (đồng)

41MH.AVTQ

Anh văn tổng quát

0

350,000

Ghi danh

42MH.AVGT

Anh văn Toeic - Toefl

0

1,000,000

Ghi danh

TIN HỌC VĂN PHÒNG

Mã số MH

Tên lớp học (môn học)

Thời gian (buổi)

Khai giảng

Lịch học

Buổi

Học phí (đồng)

02MH.MIE

M. Windows-Internet

3

110,000

Ghi danh

01MH.MW

M. Word

7

200,000

Ghi danh

01MH.MPP

M. PowerPoint

5

140,000

Ghi danh

01MH.MEX

M. Excel căn bản

6

160,000

Ghi danh

TIN HỌC ỨNG DỤNG

Mã số MH

Tên lớp học (môn học)

Thời gian (buổi)

Khai giảng

Lịch học

Buổi

Học phí (đồng)

24

Thiết kế đường ô tô bằng phần mềm ANDDesign ( Tối 2, 4, 6)

10

06/11/2017

06/11/2017 - 27/11/2017

Tối 2.4.6

800,000

Đăng ký

24MH.LDT

Lập dự toán và đo bóc khối lượng (Tối 2,4,6)

10

27/04/2018

27/04/2018 - 25/05/2018

Tối 2.4.6

1

Đăng ký

24MH.LDT

Lập dự toán và đo bóc khối lượng (Tối 3,5,7)

10

11/01/2018

11/01 - 03/01/2018

tối

1

Đăng ký

05MH.A2D3D

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên Autocad (Tối 2,4,6)

10

08/11/2017

08/11/2017 - 30/11/2017

Tối 2.4.6

650

Đăng ký

05MH.A2D3D

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên Autocad (Tối 3,5,7)

10

27/04/2018

27/04/2018 - 25/05/2018

tối

650

Đăng ký

09MH.RM

Kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế cầu RM (Tối 3,5)

17

K.Giảng 10 &28

hàng tháng

1,000,000

Ghi danh

02/MH.MAEX

Tính toán kỹ thuật bằng phần mềm Mathcad-Excel (Tối 3,5)

15

K.Giảng 10 &28

hàng tháng

500,000

Ghi danh

02/MH.MAEX

Tính toán kỹ thuật bằng phần mềm Mathcad-Excel (Tối 2,4,6)

15

K.Giảng 10 &28

hàng tháng

500,000

Ghi danh

04MH.MAL

Lập trình và mô phỏng bằng Matlab .

7

Thứ 7 & CN

800,000

Ghi danh

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Loading

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • ĐT: (028) 37360512; Gặp C. Hằng hoặc A. Tuấn
  • Fax: (028) 37360676;
  • Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn